Ogłoszenia parafialne, XXX Niedziela zwykła, 25 października  2020 r.

 1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego. To okazja by podziękować Panu Bogu za naszą świątynię, oraz za tych, którzy przyczynili się do jej powstania. Warto, aby każdy z nas zastanowił się, jak realizuje swoją odpowiedzialność za Kościół, także rozumiany jako budynek.
 2. W środę przypada dzień patronalny Księdza Proboszcza. Dostojnemu Solenizantowi życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, zdrowia oraz zapewniamy o pamięci w modlitwie. W tym roku z powodu pandemii nie będziemy składać tradycyjnych życzeń. Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Proboszczu.
 3. W następna niedzielę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00. Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki 23 października wydał zarządzenie w którym napisał, aby odwołać tradycyjne msze św. na cmentarzu, procesje oraz modlitwę różańcową w dniach od 1 do 8 listopada. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego zachęcamy do odwiedzania cmentarzy w inne dni niż 1 listopada, aby unikać ryzykownego dla zdrowia i życia gromadzenia się. Na podstawie decyzji Stolicy Apostolskiej odpust za zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, a nie tak jak dotychczas tylko przez pierwszych osiem dni tego miesiąca. Odpust zupełny można uzyskać, jeden raz każdego dnia, po spełnieniu następujących warunków: przyjęcie komunii św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy według intencji Ojca św. oraz wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Wierni, którzy nawiedzają cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz czyśćcowych.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.2020 r., w kościele na powierzchni 7 m2 może znajdować się tylko 1 osoba. W naszej świątyni mogą przebywać zatem 143 osoby. Prosimy, aby nie tłoczyć się w kościele i zachować wymagane odstępy oraz zasłaniać usta i nos. Ponadto od dziś do odwołania po mszy świętej pogrzebowej uczestnicy będą przejeżdżać samochodami na cmentarz, a nie przechodzić pieszo. Zakupiliśmy do naszego kościoła trzy urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Zachęcamy do korzystania z tych urządzeń. W związku z trwającą pandemią COVID-19, wciąż obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla:

– osób w podeszłym wieku,

– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– osób, które czują obawę przed zarażeniem.

 1. Prosimy o porządkowanie grobów swoich bliskich i nie zaśmiecanie grobów sąsiednich, oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsca.
 2. Na wypominki przyjmujemy od dzisiejszej niedzieli w zakrystii lub w kancelarii. W kontekście wypominków oraz intencji mszalnych informujemy, aby przy podawaniu imion i nazwisk zmarłych nie podawać pokrewieństwa, np. ojciec, mąż, syn, wnuczek, brat, itd., ponieważ terminy te odnoszą się tylko do osób najbliższych zmarłej osoby. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem są zwroty: rodzice i dziadkowie. Przypominamy również, że nazwiska w język polskim są odmieniane!
 3. W poniedziałek 2 listopada dodatkowa msza święta za wszystkich zmarłych o godz. 10.00. W tym roku nie odbędzie się modlitwa przy grobie ks. prałata Kazimierza Śniegockiego. Na mszy świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się w ramach tzw. zaduszek za zmarłych od 1 listopada zeszłego roku z imiennym wyczytywaniem osób.
 4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w drugą niedzielę listopada – 8 listopada, po wieczornej mszy św.
 5. Dziękujemy Państwu Dorocie i Wojciechowi Topczewskim z Mazewa Dworskiego A i Państwu Topczewskim za ofiarowane chryzantemy do kościoła.
 6. Zachęcamy do czytania artykułu „co to jest miłość” w „Gościu niedzielnym”
 7. Bóg zapłać za składane ofiary.
 8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Andrzej Józef Sagała, Danuta Włodarczyk, Jadwiga Rostkowska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne, XXIX Niedziela zwykła, 18 października 2020 r.

 1. Dzisiaj niedziela misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na cele misyjne.
 2. Planowany na dzisiejszy wieczór koncert papieski nie odbędzie się.
 3. W najbliższą sobotę przypada święto patronalne ks. Rafała. W tym roku z powodu pandemii nie będziemy składać tradycyjnych życzeń. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Rafale. Życzymy Bożej opieki oraz dalszego rozwijania swoich talentów na chwałę Boga i ludzi.
 4. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele. Jedynie księża sprawujący kult liturgiczny oraz osoby posiadające zaświadczenie lekarskie zwalniające z tego obowiązku nie muszą zasłaniać ust i nosa. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na powierzchni 4 m2 może znajdować się tylko 1 osoba. Zakupiliśmy do naszego kościoła trzy urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Zachęcamy do korzystania z tych urządzeń. Zapowiadany tydzień temu różaniec dla dzieci przy pomniku św. Jana Pawła II nie odbędzie się.
 5. We wtorek o 19.00 zapraszamy na mszę świętą w intencji trzeźwości.
 6. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, by jak najczęściej modlić się do Boga za wstawiennictwem Papieża Polaka.
 7. W zakrystii w sprzedaży posiadamy kalendarz rolniczy w cenie 26 zł.
 8. Dziękujemy wczorajszym nowożeńcom za dekorację kościoła.
 9. Zachęcamy do czytania „Gościa niedzielnego” – polecamy artykuł „Papież odczytywany na nowo”.
 10. Bóg zapłać za składane ofiary.
 11. Od następnej niedzieli będziemy przyjmowali zapisy na wypominki. W kontekście wypominków oraz intencji mszalnych informujemy, aby przy podawaniu imion i nazwisk zmarłych nie podawać stopni pokrewieństwa, np. ojciec, mąż, syn, wnuczek, brat, itd., ponieważ terminy te odnoszą się tylko do osób najbliższych zmarłej osoby. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem są zwroty: rodzice i dziadkowie. Przypominamy również, że nazwiska w język polskim są odmieniane!
 12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Romualda Szczypińska, Teresa Osiecka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne, XXVIII Niedziela zwykła, 11 października  2020 r.

 1. Kościół w Polsce obchodzi dziś kolejny Dzień Papieski. Jest to okazja do przypomnienia postaci Papieża Polaka i jego nauczania. Jan Paweł II często powtarzał, że nie chce, by stawiano mu kolejne pomniki – w ten sposób powstała Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera finansowo zdolne dzieci i młodzież pochodzące z ubogich rodzin. Każdego roku 2500 dzieci i młodzieży, może dzięki pieniądzom, które przekazujemy uczyć się w spokoju. Przed kościołem ministranci zbierają ofiary na wsparcie dzieci i młodzieży.
 2. 16 października w piątek obchodzimy 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża. Tego dnia o godz. 11.00 Akcja Katolicka zaprasza do modlitwy litanią do św. Jana Pawła II przy pomniku Papieża Polaka w rynku.
 3. W następną niedzielę po wieczornej mszy św. zapraszamy na koncert Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego w stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Usłyszymy utwory chóralne wraz z towarzyszeniem organów.
 4. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele. Jedynie księża sprawujący kult liturgiczny oraz osoby posiadające zaświadczenie lekarskie zwalniające z tego obowiązku nie muszą zasłaniać ust i nosa. Świadome i celowe łamanie tych zasad jest poważnym grzechem przeciwko przykazaniu nie zabijaj. Warto przypomnieć, że w Europie zmarło 400 księży w wyniku zarażenia koronawirusem. Również u niektórych księży z naszej diecezji wykryto koronawirusa.
 5. Dziś po mszy św., o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące pierwszej komunii św. Na podobne spotkanie dotyczące Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, zapraszamy 18 października rodziców wraz z dziećmi klas czwartych.
 6. We wtorek zapraszamy o godz. 17.20 na nabożeństwo fatimskie.
 7. W środę przypada dzień Edukacji Narodowej – pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach, dziękując Bogu za ich trud.
 8. 15 października obchodzony jest na świecie Dzień Dziecka Utraconego. Pamiętajmy w modlitwie o tych dzieciach i ich rodzinach, wypełniając w ten sposób uczynek miłosierdzia.
 9. W zakrystii w sprzedaży posiadamy kalendarz rolniczy w cenie 26 zł.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej „Gościa Niedzielnego”. Do tego numeru dołączony jest nietypowy film.
 11. Dziękujemy nowożeńcom za dekorację kościoła.
 12. Bóg zapłać za składane ofiary.
 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Ignacy Jacek Jasiński, Barbara Górecka, Dariusz Wyszomirski, Leonard Witkowski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne, XXVII Niedziela Zwykła, 4 października 2020 r.

 1. Dziś na mszy św. o godz. 12.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Starostami dożynek będą mieszkańcy Głodowa Wielkiego. Na zakończenie msz św. dożynkowej z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem nie będzie procesji oraz nie będzie tradycyjnego obiadu na zewnątrz kościoła. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które mają chorobę potwierdzoną przez lekarza oraz księży sprawujących kult liturgiczny.
 2. Dziś po mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie bierzmowania. Spotkanie dotyczy uczniów, którzy w tym roku szkolnym są w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Na spotkanie prosimy o przybycie zarówno młodzieży, jak i przynajmniej jednego z rodziców.
 1. Zapraszamy na coroczny wyjazd 5 grudnia do Torunia na kolejną rocznicę powstania Radia Maryja. Zapisy prowadzone są bezpośrednio u Księdza Mariusza lub Pani Piórkowskiej. Przy zapisie konieczna jest wpłata 70 zł. Do końca października poinformujemy, czy zebrała się wystarczająca liczba osób i czy wyjazd dojdzie do skutku.
 2. Dla osób, które nie ukończyły kursu przedmałżeńskiego w ramach szkoły ponadpodstawowej, organizujemy spotkania od dzisiejszej niedzieli. Odbywać się będą w niedziele o godz. 14:00. Kurso obędzie się w zależności od liczby zapisanych osób.
 3. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy na różaniec w dni powszednie na godz. 17.20, w niedzielę o godz. 16:20.
 4. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi klas trzecich na spotkanie organizacyjne dotyczące I komunii świętej w niedzielę 11 października po mszy św., o godz. 10.30. Do tego czasu prosimy o złożenie wszelkich potrzebnych dokumentów do Pań Katechetek. Na podobne spotkanie dotyczące Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, zapraszamy 18 października rodziców wraz z dziećmi klas czwartych.
 5. W poniedziałek wspominamy w liturgii św. s. Faustynę Kowalską – polską świętą, którą propagowała kult Bożego Miłosierdzia, w środę obchodzić będziemy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.
 6. W czwartek zapraszamy o godz. 19.00 na spotkanie Akcji katolickiej.
 7. W piątek o godz. 20.00 zapraszamy na „Wieczór Uwielbienia”.
 1. W zakrystii w sprzedaży posiadamy kalendarz rolniczy w cenie 26 zł.
 2. Zachęcamy do czytania „Gościa niedzielnego”.
 3. Bóg zapłać za składane ofiary.
 4. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Agnieszka Klamra i Zbigniew Jan Barbarski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne, XXVI Niedziela Zwykła, 27 września 2020 r.

 1. W poniedziałek 28 września odbędzie się akcja „Iskra Miłosierdzia” Koronka na ulicach miast, o godz. 15.00. Koła Żywego Różańca zapraszają na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy pomniku św. Jana Pawła II w Rynku.
 2. W następną niedzielę na sumie będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Starostami dożynek będą mieszkańcy Głodowa Wielkiego. Zapraszamy przedstawicieli władz powiatowych, gminnych, radnych, dyrektorów szkół i zakładów pracy. Na zakończenie sumy z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem nie będzie procesji oraz nie będzie tradycyjnego obiadu na zewnątrz kościoła.
 3. Dla osób, które nie ukończyły kursu przedmałżeńskiego w ramach szkoły ponadpodstawowej, organizujemy spotkania od niedzieli 4 października. Odbywać się będą w niedziele o godz. 14:00. Zapraszamy. Kurs przedmałżeński odbędzie się w zależności od liczby zapisanych osób. Osoby, które chcą uczestniczyć w tych spotkaniach prosimy o zapisywanie się w zakrystii lub mailowo najpóźniej do następnej soboty.
 4. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy w dni powszednie na godz. 17.20, w niedzielę o godz. 16:20.
 5. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz msza św. w stałych intencjach. Po mszy świętej spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Kół Różańcowych.
 6. W piątek msza św. dodatkowa o godz. 8:30, od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 7. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi klas trzecich na spotkanie organizacyjne dotyczące I komunii świętej w niedzielę 11 października po mszy św., o godz. 10.30. Do tego czasu prosimy o złożenie wszelkich potrzebnych dokumentów do Pań Katechetek.
 8. W pierwszą sobotę po mszy św. porannej o 7:30 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Ks. Proboszcz ze Strzegocina zaprasza w następną sobotę na godz. 19.00 na zamyślenia szkaplerzne.
 9. W następną niedzielę po mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie bierzmowania. Spotkanie dotyczy uczniów, którzy w tym roku szkolnym są w klasach pierwszych szkół ponadpostawowych. Na spotkanie prosimy o przybycie zarówno młodzieży, jak i przynajmniej jednego z rodziców.
 10. Zapraszamy na coroczny wyjazd 5 grudnia do Torunia na kolejną rocznicę powstania Radia Maryja. Zapisy prowadzone są bezpośrednio u Księdza Mariusza lub Pani Piórkowskiej. Przy zapisie konieczna jest wpłata 70 zł. Do końca października poinformujemy, czy zebrała się wystarczająca liczba osób i czy wyjazd dojdzie do skutku.
 11. W zakrystii w sprzedaży posiadamy kalendarz rolniczy w cenie 26 zł.
 12. Dziękujemy wczorajszym nowożeńcom za dekorację kościoła.
 13. Zachęcamy do czytania „Gościa niedzielnego”. Polecamy artykuł „Bezwyznaniowcy”, opisujący historię osób, które określają siebie, jako ludzie bez żadnego religijnego wyznania.
 14. Bóg zapłać za składane ofiary.
 15.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Bogdan Rakowski, Tadeusz Basiewicz, Robert Habraszka, Jan Gołębiewski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne, XXV Niedziela Zwykła, 20 września 2020 r.

 1. W poniedziałek 28 września odbędzie się akcja „Iskra Miłosierdzia” Koronka na ulicach miast, o godz. 15.00. Koła Żywego Różańca zapraszają na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy pomniku św. Jana Pawła II w Rynku.
 2. Decyzją Biskupa Płockiego taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na opłatę koncesji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.
 3. 4 października na mszy św. o godz. 12.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony w ramach dożynek parafialnych. Tegorocznymi starostami dożynek będą mieszkańcy Głodowa Wielkiego. Prosimy, aby każda wioska przygotowała symboliczne wieńce.
 4. W „Gościu Niedzielnym” w części dotyczącej naszej diecezji polecamy artykuł dotyczący murali, które w ostatnim czasie powstały w naszym mieście na dwóch blokach przy ul. Warszawskiej, dzięki staraniom stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team”.
 5. W poniedziałek wspominamy w liturgii św. Mateusza apostoła i ewangelistę, a w środę św. o. Pio.
 6. Bóg zapłać za składane ofiary.
 7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Stanisław Leon Kołakowski, Marianna Halina Barbarska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XXIV Niedziela Zwykła, 13 września 2020 r.

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY

NA NIEDZIELĘ 13 WRZEŚNIA 2020 R.

 

Kochani Diecezjanie!

 

W przyszłą niedzielę 20 września 2020 roku Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Środków Społecznego Przekazu. W specjalnym orędziu na ten Dzień Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, jak ważne jest opowiadanie i utrwalanie w pamięci dobra, które się dzieje wokół nas. Papież pisze: „wierzę, że aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód”. Zadaniem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza mediów katolickich, jest usłużenie tej właśnie sprawie. Mają ukazywać prawdę, dobro i sens rzeczywistości, która nas otacza, a jednocześnie towarzyszyć człowiekowi w drodze, pracy, modlitwie i odpoczynku. Temu właśnie służy nasza diecezjalna rozgłośnia – Katolickie Radio Diecezji Płockiej, która od 29 lat z Płocka i od 27 lat z Ciechanowa nadaje swój program. Cieszę się, że od niedawna kolejnym miastem na medialnej mapie diecezji stał się Rypin na Ziemi Dobrzyńskiej.

Kochani, zachęcam Was, abyście słuchali naszej rozgłośni i z nią się modlili – choćby w południe i o 15.00, bo to jest nasze, a jednocześnie najstarsze diecezjalne radio w Polsce. Doświadczyliśmy niedawno, jak ważna jest rola mediów w czasie panującej pandemii, jak dzięki nim możemy się łączyć we Mszy św. i w niej duchowo uczestniczyć, zwłaszcza chorzy i starsi.

Chcę Was również prosić o wsparcie materialne dla naszego radia. Co 10 lat jako diecezja opłacamy koncesję (170 tys. zł) za nadawanie radiowe do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po zaciągnięciu opinii Diecezjalnej Rady Programowej KRDP postanowiłem poprosić Was o wsparcie tej inicjatywy. Wasza ofiara złożona za tydzień na tacę, za którą chcę już teraz z serca podziękować, będzie też wyrazem troski i odpowiedzialności za Kościół diecezjalny i jego media, tak ważne w dobie nowej ewangelizacji.

Pozdrawiam Was serdecznie z Tumskiego Wzgórza, zapewniam o mojej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Płock, dnia 4 września 2020 r.

 

Piotr Libera             

Biskup Płocki             

 

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego dot. KRDP należy odczytać wiernym podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 13 września br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Decyzją Biskupa Płockiego taca z niedzieli 20 września 2020 roku jest przeznaczona na opłatę koncesji KRDP. Zebrane ofiary należy wpłacić na konto diecezji płockiej: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem: KRDP- koncesja.

Płock, dnia 7 września 2020 r.

 

Mirosław Milewski   

Wikariusz Generalny   

 1. W piątek o godz. 17.00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Tego dnia przypada Uroczystość św. Stanisława Kostki, zatem nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.30 odbędę się próby przed przyjęciem tego sakramentu. W piątek nie ma mszy św. o godz. 18.00.
 2. Na wieczornej mszy świętej będziemy gościć ks. Tomasza Deca – wikariusza parafii. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie wraz z młodzieżą ze wspólnoty „Wojsko Gedeona”. „Grupa powstała w naszej diecezji w 2002 r. Nazwa zaczerpnięta została z Księgi Sędziów. Trzystu żołnierzy z Księgi Sędziów jest symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów niższości, a całą ufność pokładających w Jezusie Chrystusie. Po tej mszy św. podzielą się świadectwem życia z kandydatami do bierzmowania w czasie spotkania.
 3. Dzisiaj o godz. 16.20 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Na zewnątrz kościoła zbieramy ofiary do puszek , które tradycyjnie były zbierane w Wielki Piątek na rzecz Ziemi Świętej.
 4. Od ubiegłego poniedziałku jest możliwość zapisywana intencji mszalnych na 2021 rok. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 2 intencje w niedziele oraz maksymalnie 5 intencji w dni powszednie.
 5. W dzisiejszą niedzielę na mszy św. o godz. 10.30 nastąpi „poświęcenie” plecaków oraz przyborów szkolnych dla dzieci. Dzieci pozostają na swoich miejscach, nie podchodzą przed ołtarz, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w jednym miejscu.
 6. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci, które w czerwcu nie przystąpiły do I Komunii Świętej odbędzie się dziś po mszy św. o godz. 10:30. Podobne spotkanie dla rodziców i dzieci, które nie przystąpiły do Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przed wakacjami odbędzie się również dzisiaj, ale po mszy św. o godz. 12.00.
 7. 4 października na mszy św. o godz. 12.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony w ramach dożynek parafialnych. Tegorocznymi starostami dożynek będą mieszkańcy Głodowa Wielkiego. Prosimy, aby każda wioska przygotowała symboliczne wieńce.
 8. Kilka tygodni temu zachęcaliśmy do wsparcia 24-letniej Agaty Kosewskiej – naszej parafianki, poprzez stronę „Się pomaga”. Aby normalnie funkcjonować i pomagać swojej chorej Mamie Agata potrzebuje bardzo drogiej operacji rekonstrukcji dłoni oraz wydłużenia kończyny dolnej. Niestety koszt zabiegu przekracza jej możliwości finansowe. Dla Agaty otworzono ostatnio charytatywną zbiórkę SMS prowadzoną przez Caritas Polska. Teraz można jej pomóc wysyłając SMS o treści AGATA pod numer 72052 Koszt jednego SMSu to 2,46 zł + VAT. Zachęcamy do wsparcia tej akcji.
 9. W „Gościu Niedzielnym” polecamy artykuł „Odpuść, człowieku” – „W powszechnym odczuciu kto przebacza, ten wyświadcza łaskę winowajcy. W rzeczywistości największej łaski dostępuje wybaczający”.
 10.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Marek Wiśniewski, Kazimiera Legler, Ewa –Gabriela Kwaśniewska-Błońska, Szymon Żmuda. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XXIII Niedziela Zwykła, 6 września 2020 r.

 1. {CZYTAĆ W NIEDZIELĘ} Dziś pierwsza niedziela miesiąca o godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu bez procesji o godz. 16.20 modlitwa różańcowa; a po mszy św. wieczornej konferencja chrzcielna.
 2. {CZYTAĆ W NIEDZIELĘ} Dzisiaj po wieczornej mszy św. odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. W czasie tego spotkania nastąpi zaliczenie pytań z indeksu w ramach aplikacji test portal – koniecznym jest zatem przyniesienie na spotkanie telefonu z dostępem do Internetu.
 3. W następną niedzielę na mszy św. wieczornej będziemy gościć ks. Tomasza Deca – wikariusza parafii. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie wraz z młodzieżą ze wspólnoty „Wojsko Gedeona”. „Grupa powstała w naszej diecezji w 2002 r. Nazwa zaczerpnięta została z Księgi Sędziów. Trzystu żołnierzy z Księgi Sędziów jest symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów niższości, a całą ufność pokładających w Jezusie Chrystusie. Po tej mszy św. podzielą się świadectwem życia z kandydatami do bierzmowania w czasie spotkania przygotowującego do sakramentu bierzmowania”.
 4. W niedzielę [DZIŚ] od godz. 9.00 do godz. 12.00 na parkingu przy kościele Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” prowadzi akcję poboru krwi. Chętnych zapraszamy z dowodem osobistym.
 5. Od poniedziałku rozpoczynamy zapisywanie intencji mszalnych na 2021 rok. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 2 intencje w niedziele oraz maksymalnie 5 intencji w dni powszednie.
 6. W czwartek zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej o godz. 19.00.
 7. Za tydzień o godz. 16.20 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.
 8. W następną niedzielę na mszy św. o godz. 10.30 nastąpi „poświęcenie” plecaków oraz przyborów szkolnych dla dzieci. Dzieci pozostają na swoich miejscach, nie podchodzą przed ołtarz, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w jednym miejscu.
 9. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci, które w czerwcu nie przystąpiły do I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 13 września po mszy św. o godz. 10:30. Podobne spotkanie dla rodziców i dzieci, które nie przystąpiły do Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przed wakacjami odbędzie się również w niedzielę 13 września po mszy św. o godz. 12.00.
 10. 4 października na mszy św. o godz. 12.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony w ramach dożynek parafialnych. Prosimy, aby każda wioska przygotowała symboliczne wieńce.
 11. W „Gościu Niedzielnym” polecamy artykuł „Urodziny Najpiękniejszej”, dotyczący przypadającego we wtorek święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 12.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 13. Dziękujmy nowożeńcom za dekorację kwiatową.
 14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Jan Glinicki, Tadeusz Krysiński, Maria Klara Górecka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XXII Niedziela Zwykła, 30 sierpnia 2020 r.

 1. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny, jak również módlmy się o pokój na świecie.
 2. 1 września rozpoczyna się rok szkolny. O godz. 8.00 zapraszamy na mszę św. młodzież szkół średnich, ich rodziców i nauczycieli, zaś na godz. 9.30 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami.
 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. Koła Przyjaciół Radia Maryja w stałych intencjach oraz spotkanie Kół Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja, prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych!
 4. W sobotę po mszy św. porannej o 7:30 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
 5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca o godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja; o godz. 16.20 modlitwa różańcowa; a po mszy św. wieczornej konferencja chrzcielna.
 6. W następną niedzielę odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania po mszy św. wieczornej. W czasie tego spotkania nastąpi zaliczenie pytań z indeksu w ramach aplikacji test portal – koniecznym jest zatem przyniesienie na spotkanie telefonu z dostępem do Internetu. Osoby, które miałyby problemy techniczne prosimy o kontakt z ks. Piotrem.
 7. Tabernakulum w prezbiterium znajduje się w renowacji, obecnie Najświętszy Sakrament przechowywany jest w tabernakulum w kaplicy Matki Bożej. W związku z tym nie przyklękamy przechodząc przez środek kościoła, a jedynie czynimy skłon. Przyklęknięcie ma miejsce tylko przed tabernakulum, czyli obecnie przed kaplicą Matki Bożej.
 8. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci, które w czerwcu nie przystąpiły do I Komunii Świętej obędzie się w niedzielę 13 września po mszy św. o godz. 10:30.
 9. W następną niedzielę planujemy zorganizować wyjazd na Dożynki Ogólnopolskie na Jasną Górę. Zapisy w zakrystii. Osoby zapisane prosimy o potwierdzenie wpłaty za przejazd. Wyjazd o godz. 5.00. Zapisy będą maksymalnie do wieczornej mszy św. we wtorek. W związku z małym zainteresowaniem, może okazać się, że do wyjazdu nie dojdzie. Osoby, które już się zapisały prosimy by zgłosiły się od środy do zakrystii w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 10. Parafia św. Katarzyny w Nasielsku organizuje w dniach 26-27 września pielgrzymkę do Krakowa – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i sanktuarium św. Jana Pawła II oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt ok. 220-230 zł (w zależności od ilości uczestników). Szczegół na plakacie znajdującym się pod chórem.
 11. Burmistrz Nasielska informuje, że przez trzy miesiące, od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Aby wziąć udział w spisie rolnym, należy samodzielne wypełnić elektroniczny formularz na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zadzwonić na Infolinię Spisową i podczas rozmowy z konsultantem spisać się przez telefon. Można też skorzystać z punktu spisowego w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3. Wszystkie informacje o gospodarstwie rolnym przekazane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną.
 12. W „Gościu Niedzielnym” polecamy artykuł „Anioł cierpiących”, omawiający misję św. Matki Teresy z Kalkuty, której rocznicę śmierci niebawem (5.09.1997 r.) będziemy wspominać.
 13.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 14. Dziękujmy nowożeńcom za dekorację kwiatową.
 15. Mieszkaniec naszej gminy prosi o wsparcie akcji zbierania pieniędzy dla siedmiomiesięcznej Jagody Siemaszko, która urodziła się z wadą serca. Operacja w Genewie może dać jej szansę na normalne życie. Osoby, które chciałyby pomóc dziewczynce szczegóły znajdą na profilu naszej Parafii na Facebooku oraz na stronie „Się Pomaga”.
 16. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Kazimierz Winnicki, Teresa Krysińska, Franciszek Jerzy Kmieciński, Kazimierz Góral, Bogusława Nieradzka, Wiesław Zdziarski, Zenobiusz Ryszard Sięborski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XX Niedziela Zwykła, 16 sierpnia 2020 r.

 1. Na prośbę abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach w Polsce przeżywamy dziś dzień solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Otoczmy dziś modlitwą ofiary i wszystkich poszkodowanych w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych. Po Mszach św. przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek, które za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 17.00 konferencja chrzcielna dla rodziców, których dzieci za tydzień przyjmą chrzest.
 3. 6 września organizujemy wyjazd do Częstochowy na dożynki. Koszt 60 zł. Wyjazd o godz. 5.00 rano. Zapisy w zakrystii.
 4. W związku z uroczystościami rocznicowymi koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, 5 września organizowana jest pierwsza piesza nocna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.
 5. Osoby wyjeżdżające 22 sierpnia na pielgrzymkę do Lichenia organizowaną przez ks. Mariusza informujemy, że wyjazd będzie o godz. 6.00 rano sprzed kościoła.
 6. Dziękujemy Państwu Woźniakom za podjęcie posiłkiem pielgrzymów z Diecezji Ełckiej.
 7. Dziękujemy Panu Kapczyńskiemu z ul. Św. Wojciecha za renowację figur.
 8. Dziękujemy Nowożeńcom za dekorację kwiatową do kościoła.
 9. Zachęcamy do nabywania „Gościa niedzielnego”.
 10. Bóg zapłać za składane ofiary.
 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Regina Krzyczkowska, Barbara Fatek i Tomasz Mariański. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia parafialne, XIX Niedziela Zwykła, 9 sierpnia 2020 r.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.

Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.

Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.

Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,

✠ Abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 1. W nawiązaniu do Apelu abpa Gądeckiego przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas nabożeństw w kościele, przypominamy również, że w naszej świątyni jest wyznaczone miejsce, gdzie udzielamy komunii św. tylko na rękę. To miejsce jest przy filarze oddzielającym prezbiterium od kaplicy Matki Bożej.
 2. Miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy do rezygnacji z alkoholu w tym miesiącu. Swoją wolę abstynencji, możemy wpisać w księdze abstynencji znajdującej się w kaplicy Matki Bożej.
 3. W sobotę 15 sierpnia będziemy obchodzić 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, jak również o Borkowo i Nasielsk. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.15 na cmentarzu parafialnym. Tego dnia w naszej parafii będziemy przeżywać odpust w związku z Uroczystością Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. jest taki, jak w niedzielę. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. salezjanin z Czerwińska. Po Mszy o godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu bez procesji.
 4. W czasie trwania Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 sierpnia włącznie o godz. 20.30 odbywają się w naszym kościele Apele Jasnogórskie. Serdecznie zapraszamy.
 5. Pan Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 września do 30 listopada bieżącego roku będzie prowadzony na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny. Zachęcam rolników do spisania się przez internet. Będzie również możliwość dokonania spisu przez telefon lub przyjmując rachmistrza w gospodarstwie. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na Facebooku Urzędu oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Zachęcamy do nabywania  „Gościa niedzielnego”.
 7.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności Jadwiga Rucińska. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia parafialne, XVIII Niedziela Zwykła, 2 sierpnia 2020 r.

 1. W tym tygodniu przypada pierwsza niedziela, czwartek i piątek miesiąca. Dziś na zakończenie mszy świętej o godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu bez procesji. W czwartek adoracja od godz. 17.00 a w piątek dodatkowa Msza św. o godz. 8.30.
 2. Przez całą niedzielę gościmy w naszej Parafii Ojca Oblata z Siedlec, który głosi do nas słowo i rozprowadza po Mszach św. kalendarze. Zachęcamy do nabywania.
 3. Miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy do rezygnacji z alkoholu w tym miesiącu. Swoją wolę abstynencji, możemy wpisać w księdze abstynencji znajdującej się w kaplicy Matki Bożej.
 4. Odczytać tylko w sobotę: dziś wspominamy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
 5. 3 sierpnia o godz. 9.00 dotrą do naszej parafii pielgrzymi z diecezji ełckiej. W tym roku z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem będzie pielgrzymować tylko 13 osób. Najpierw pielgrzymi wezmą udział we mszy św. Posiłek zapewni im ksiądz Proboszcz. Dziękujemy osobom, które w poprzednich latach przygotowały poczęstunek, ale w tym roku nie ma takiej potrzeby.
 6. W czwartek 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. Tego dnia będzie dodatkowa Msza św. o godz. 10.00. Szósty sierpnia to również dzień rozpoczęcia 39 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę. W związku z tym w naszym kościele od 6 do 15 sierpnia włącznie o godz. 20.30 będą się odbywać Apele Jasnogórskie. Serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do zapisywania się jako pielgrzymi duchowi. Dostępne są jeszcze modlitewniki pielgrzyma.
 7. 26 września odbędzie się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej o godz. 11.00 oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych o godz. 13.00. Dotyczy to dzieci, które nie przystąpiły w tym roku szkolnym do tych uroczystości z powodu epidemii.
 8. Zachęcamy do korzystania z nowej strony internetowej naszej parafii. Dziękujemy firmie DM Solution Pana Daniela Trześniewskiego za projekt i prowadzenie strony.
 9. Zachęcamy do nabywania  „Gościa niedzielnego”.
 10.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Wojciech Stępnowski, Edward Gronowski, Dariusz Zalewski i Wojciech Skurczyński. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XVII Niedziela Zwykła, 26 lipca 2020 r.

 1. Dziś po mszach świętych odbywa się błogosławieństwo pojazdów i kierowców. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na zakup pojazdów dla misjonarzy.
 2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i niedziela miesiąca. W sobotę po porannej mszy świętej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Za tydzień w niedzielę na zakończenie mszy świętej o godz. 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. W najbliższą sobotę rozpoczynamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do rezygnacji z alkoholu w tym miesiącu. Swoją wolę abstynencji, możemy wpisać w księdze abstynencji znajdującej się w kaplicy Matki Bożej.
 4. 1 sierpnia wspominamy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
 5. Zachęcamy do zapisywania się jako pielgrzymi duchowi w ramach 39. Pielgrzymki naszej diecezji do Czstochowy.
 6. 3 sierpnia o godz. 9.00 dotrą do naszej parafii pielgrzymi z diecezji ełckiej. W tym roku z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem będzie pielgrzymować tylko 13 osób. Najpierw pielgrzymi wezmą udział we mszy św. Posiłek zapewni im ksiądz Proboszcz. Dziękujemy osobom, które w poprzednich latach przygotowały poczęstunek, ale w tym roku nie ma takiej potrzeby.
 7. 26 września odbędzie się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej o godz. 11.00 oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych o godz. 13.00. Dotyczy to dzieci, które nie przystąpiły w tym roku szkolnym do tych uroczystości z powodu epidemii.
 8. Zachęcamy do korzystania z nowej strony internetowej naszej parafii. Dziękujemy firmie DM Solution Pana Daniela Trześniewskiego za projekt i prowadzenie strony.
 9. W obecnym numerze „Gościa niedzielnego” polecamy artykuł „Podróż za jeden grosz”. „W ciągu 20 lat organizacja MIVA Polska wyposażyła misjonarzy w blisko 900 samochodów i motocykli, ale także w ambulanse, łodzie, skutery śnieżne, a nawet motolotnię, która pomaga dotrzeć do najdalszych misyjnych placówek”.
 10.  Bóg zapłać za składane ofiary.
 11. Dziękujmy nowożeńcom za dekorację kwiatową.
 12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Stanisław Koczara, Ewa Maria Wojciechowska, Piotr Sarnecki, Stefan Smoliński, Adam Włodzimierz Stamirowski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XVI Niedziela Zwykła, 19 lipca 2020 r.

1. Informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do zapisywania się jako pielgrzymi duchowi.

2. W czwartek wspominamy św. Brygidę – patronkę Europy. To dobra okazja, by prosić Pana Boga za jej wstawiennictwem o wierność chrześcijańskim wartościom dla naszego kontynentu.

3. W sobotę wspominamy świętych Jakuba i Krzysztofa. Z tej racji w przyszłą niedzielę, po każdej mszy świętej nastąpi błogosławieństwo pojazdów i kierowców.

4. 3 sierpnia o godz. 9.00 dotrą do naszej parafii pielgrzymi z diecezji ełckiej. W tym roku z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem będzie pielgrzymować tylko 13 osób. Najpierw pielgrzymi wezmą udział we mszy św. Posiłek zapewni im ksiądz Proboszcz. Dziękujemy osobom, które w poprzednich latach przygotowały poczęstunek, ale w tym roku nie ma takiej potrzeby.

5. Ks. Mariusz organizuje 22 sierpnia wyjazd do Lichenia. Zapisy bezpośrednio u ks. Mariusza do 26 lipca.

6. W obecnym numerze „Gościa niedzielnego” polecamy wywiad z Panią Małgorzatą Czaplą – prezes hospicjum w Sosnowcu, oraz artykuł „Widzący niewidomi”.

7. Bóg zapłać za składane ofiary.

8. Dziękujmy nowożeńcom za dekorację kwiatową.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Mirosław Lisiecki, Stefan Szczodrak, Łarisa Pomierna. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Ogłoszenia parafialne, XV Niedziela Zwykła, 12 lipca 2020 r.

1. Trwają wakacje. Nie zapominajmy, że także w tym czasie katolik ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej.

2. Z sakramentu pokuty w czasie wakacji w dni powszednie korzystajmy 15 minut przed mszą św.

3. Zachęcamy do udziału w 39. Pieszej Płockiej Pielgrzymce do Częstochowy. Tegoroczna Pielgrzymka będzie miała charakter „sztafety”. Każdego dnia będzie pielgrzymowała inna grupa, pod kierunkiem swojego Ks. Przewodnika i będzie pielgrzymowała jeden dzień. Nie przewidujemy w tym roku noclegów podczas Pielgrzymki czy korzystania ze wspólnych basenów do wieczornego mycia. Przewodnik danej grupy organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd wieczorem. Apel Wieczorny odbędzie się od razu po dojściu grupy. Grupa błękitna, w skład której zalicza się Nasielsk będzie pielgrzymować 10 sierpnia. Osoby, które chcą wziąć udział w pielgrzymce powinny skontaktować się z przewodnikiem grupy błękitnej – ks. Sławomirem Ambroziakiem. W zakrystii możemy przekazać numer telefonu oraz adres mailowy do ks. Sławka. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w pielgrzymce jako pielgrzymi duchowi, mogą zapisywać się w zakrystii.

4. W poniedziałek zapraszamy o godz. 17.20 na nabożeństwo fatimskie.

5. Przypominamy, że nadal w Polsce trwa epidemia koronawirusa. Każdego dnia około 300 osób w naszym kraju ulega zakażeniu. W dalszym ciągu mamy jesteśmy zobowiązani do zasłaniania ust i nosa w kościele, niestety niektórzy lekceważą ten problem i nie zasłaniają ust i nosa.

6. Ks. Mariusz organizuje 22 sierpnia wyjazd do Lichenia. Zapisy bezpośrednio u ks. Mariusza do 26 lipca. Koszt 100 zł od osoby.

7. Parafia pw. św. Katarzyny w Nasielsku, w dniach 23-25 lipca organizuje pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia Północnego: m.in. Studzieniczna, Sejny, Różanystok, Święta Woda, sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce, meczet tatarski w Bohonikach i sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Dokładny program pielgrzymko – wycieczki jest w gablocie oraz na stronie internetowej parafii św. Katarzyny. www.piescirogi.com. Zapisy z wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł – do 10 lipca.

8. Ksiądz proboszcz ze Strzegocina zaprasza {dziś} na godz. 19.00 na Zamyślenia szkaplerzne połączone z nieszporami ku czci Matki Bożej.

9. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”. W tym numerze polecamy artykuł „Miłość osądzona” – znajdziemy w nim odpowiedź m.in. na następujące pytanie: „Czy można orzec nieważność małżeństwa, ponieważ narzeczeni twierdzą, że nie kochali się naprawdę?”

10. Bóg zapłać za składane ofiary.

11. Dziękujemy wczorajszym nowożeńcom za dekorację kwiatową kościoła

12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Krystyna Danuta Galas, Genowefa Szulecka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.