Rada Gospodarcza i Duszpasterska Parafii

Rada Duszpasterska parafii św. Wojciecha w Nasielsku
 
I Wikariusze:

1. Ks. Mariusz Majczak
2. Ks. Tomasz Dec

II Katecheci
1.     Kamińska Ewa
2.     Kołakowska Justyna
3.     Komorowska Małgorzata
4.     Kordulewska Anna
5.     Majewska Ewa
6.     Wrońska Teresa

III Liderzy Grup Parafialnych
1.     Kamińska Halina – prezes Akcji Katolickiej
2.     Korycki Krzysztof – szafarz Komunii św.
3.     Kowalski Piotr – szafarz Komunii św., lider Ruchu Rodzin Nazaretańskich
4.     Ostaszewska Joanna – organista
5.     Piórkowska Grażyna – vice –przewodnicząca i skarbnik Koła Przyjaciół Radia Maryja
6.     Prusinowska Jadwiga – przewodnicząca Parafialnej Rady Różańcowej
 
Rada Gospodarcza parafii św. Wojciecha w Nasielsku

1.     Antosik Henryk
2.     Biernacka Magdalena
3.     Czyżyk Albert
4.     Dłutowski Rafał
5.     Kowalski Krzysztof
6.     Lachendrowicz Marek
7.     Pawłowski Andrzej