Księża pochodzący z naszej parafii

(według lat święceń)

1951 – ks. Tadeusz Michnowski,
1955 – ks. Kazimierz Kowalski (zm. 2001),
1962 – ks. Józef Dąbrowski,
1963 – ks. Jerzy Tyc,
1964 – ks. Wojciech Wierzbicki,
1965 – ks. Stanisław Laskowski,
1966 – ks. Edward Pacek,
1966 – ks. Józef Pokorski,
1983 – ks. Krzysztof Kosewski,
1989 – ks. Andrzej Dziwulski,
1991 – ks. Krzysztof Muzal,
1992 – ks. Sławomir Trzaska
1994 – ks. Bogdan Pawłowski,
ks. Tadeusz Tomasiński,
1999 – ks. Adam Milewski,
2001 – ks. Robert Kamiński.