Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1 NASIELSKA DRUŻYNA HARCEREK „PRATUM”
1 NDH-ek „PRATUM” powstała w październiku 2007 roku. Drużyna działa przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Założycielem jest ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR, któremu od początku pomagała dh-a Ewa Kamińska.
We wrześniu 2009 roku nasza drużyna zakończyła okres próby i jest związkową drużyną działającą w Północnomazowieckim Związku Drużyn „Horyzonty”. Składa się z czterech zastępów: Myosostis (Niezapominajka), Maki, Rosa Canina (Dzika Róża) i Stokrotki. Obecnie Pratum liczy 30 harcerek. Zapraszamy do nas wszystkie dziewczęta od 5 klasy szkoły podstawowej. Nabór trwa w naszej drużynie cały rok. Zawsze można do nas dołączyć.

04 października 2009 roku 1NDH-ek otrzymała miano Drużyny Zielonej Koniczynki. Harcerki spotykają raz w tygodniu w swoich zastępach, natomiast 2 razy w miesiącu z całą drużyną.

1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Błękitna Armia” im. Gen. Józefa Hallera

1 NDH-y „Błękitna Armia” została reaktywowana 19 maja 2018r. po niemal trzyletniej przerwie. Na jej czele stoi pwd. Daniel Królak HO. Tylko swoją nazwą i barwami nawiązuje do poprzedniej drużyny harcerzy, działającej na terenie Gminy Nasielsk, założonej przez  ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR. Wraz z harcerkami i zuchenkami tworzy Nasielskie Środowisko Harcerskie ZHR. W drużynie obecnie działają sprawnie cztery zastępy, które swoimi nazwami nawiązują do Pułków Hallera, są to: 1 Pułk Dragonów Kresowych; 2 Pułk Ułanów; 3 Pułk Szwoleżerów; 4 Pułk Strzelców Polskich. Obecnie jednostka liczy 25 harcerzy. Charakterystycznymi elementami drużyny są błękitno-czarne polary i duże drewniane, błękitne pierścienie. Mottem drużyny jest: „My nie odpuszczamy”. Drużyna nie tylko z nazwy nawiązuje do Błękitnej Armii.  Każdy 04.06 jest świętem drużyny, na którym odbywa się specjalna zbiórka, w błękitnych koszulach.  Jednostka bierze czynny udział w świętach państwowych i kościelnych, tworząc militarną atmosferę dodającą powagi uroczystości. Potrafi także sama być organizatorem uroczystości, „Ognisko Niepodległości” stało się coroczną tradycją, która z roku na rok przyciąga coraz to więcej osób. Przy drużynie działa Koło Przyjaciół Harcerzy składające się z 10 rodziców i osób z zewnątrz, które aktywnie funkcjonuje przy jednostce, wspierając ją w akcjach i nie tylko. Dołączenie do jednostki odbywa się podczas ogłoszenia naborów, w których każdy młody mężczyzna posiadający minimum 10 lat, może ubiegać się o włączenie w szeregi drużyny.