Koło Misyjne Dzieci

Misjonarzem może być każdy, kto kocha Chrystusa i pragnie pomagać innym. Taką postawę reprezentują dzieci i młodzież z ogniska misyjnego działającego w naszej parafii od 1993 r. Do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) należą uczniowie ze szkoły podstawowej (15 osób). W 2008 r. powstała grupa Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zrzeszająca uczniów nasielskiego Gimnazjum (8 osób). Rekordową liczbę 102 członków ognisko zanotowało na przełomie lat 2000/ 2002.

Młodzi misjonarze zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji misji, dawania przykładu dobrego życia i drobnych ofiar. Poświęcają swój czas dla tych, których nigdy nie spotkali i nie spotkają. Mimo to chcą pomagać.

Podczas spotkań, które odbywają się raz w miesiącu (w razie potrzeby częściej) poznają zwyczaje, kulturę i problemy kolegów z innych kontynentów oraz osoby będące wzorem miłości, dobroci i świętości. Dzięki wycieczkom do różnych misyjnych placówek oraz spotkań z misjonarzami lepiej rozumieją potrzebę ewangelizacji i wsparcia materialnego i duchowego misji.

W październiku 2009 r. rozpoczęły tydzień misyjny przestawieniem pt.:„Z Ewangelią w życie”. Tego dnia po każdej Mszy św. sprzedawały kalendarze i lizaki. W pozostałe dni tygodnia misyjnego prowadziły rozważania różańca w intencji dzieci mieszkających na poszczególnych kontynentach i ofiarowywały Msze św. akcentując sprawy misji w tekstach komentarzy i modlitwy wiernych czytanych w czasie Eucharystii.

Pamięć człowieka ma dotyczyć nie tylko doczesności, ale i przeszłości. Wiedzą o tym dzieci i młodzież koła misyjnego. Tuż przed świętami Wszystkich Świętych wraz z opiekunką Małgorzatą Komorowską ruszyli na cmentarz parafialny, aby uporządkować zapomniane, zaniedbane groby i pomodlić się za zmarłych. Szczególnej modlitwie poleciły zabitych zmarłych misjonarzy.

Zachęcamy dzieci i młodzież do włączenia się w dzieło misyjne. Kontakt z p. katechetką Małgorzatą Komorowską.