Koła Różańcowe

Spotkania formacyjne Kół Żywego Różańca odbywają się 13 każdego miesiąca – o godz. 17.00 – konferencja (kościół), o 17.20 nabożeństwo fatimskie (różaniec).

W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.20 nabożeństwo różańcowe Kół Żywego Różańca.

Opiekunem jest ks. Mariusz Majczak

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Obietnice Różańcowe – Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Modlitwa Różańcowa
w parafii św. Wojciecha o godz. 17.20
 
Dzień
Agenda
Odpowiedzialny
Poniedziałek
Koło Różańcowe nr 1
p. Jadwiga Prusinowska
Wtorek
Koło Różańcowe nr 2
p. Renata Pawłowska
Środa
Koło Różańcowe nr 3
p. Maria Tomasińska
Czwartek
Koło Przyjaciół Radia Maryja
p. Grażyna Piórkowska
Piątek
Koło Różańcowe nr 4
p. Kazimierz Pazdan
Sobota
Wspólnota Nieustającego Różańca świętego
p. Henryka Godlewska
I, II,III, IV, V
Niedziela,  Miesiąca godz. 16.20

Koło pw. Matki Bożej Częstochowskiej,Kolo pw. Matki Bozej Fatimskiej

p. Monika Chrustowska
p. Teresa Wrońska
13 dzień miesiąca
Koło pw. Matki Bożej Częstochowskiej
p. Monika Chrustowska
Parafialna Rada Różańcowa:
Moderator – ks. Mariusz Majczak
Przewodnicząca – p. Jadwiga Prusinowska
Skarbnik – p. Maria Tomasińska
Członkowie: p. Monika Chrustowska, p. Henryka Godlewska, p. Renata Pawłowska, p. Teresa Wrońska, p. Kazimierz Pazdan