Akcja Katolicka

KOŁO PARAFIALNE AKCJI KATOLICKIEJ

Powołane do życia w 1996 roku Parafialne Koło Akcji Katolickiej skupia przedstawicieli stowarzyszeń i grup działających przy kościele. Opiekun duchowy, Ks. Proboszcz Tadeusz Pepłoński, prezes Koła pani Halina Kamińska oraz wszyscy członkowie podejmują wiele zadań i akcji charytatywnych, wspierających ludzi będących w potrzebie, głównie dzieci.
Parafialne Koło Akcji Katolickiej jest obecne w życiu lokalnego Kościoła przez swoją aktywność w liturgii Mszy świętej.
Za własnoręcznie wykonane i sprzedane stroiki na dzień Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie oraz palmy wielkanocne, członkowie Akcji Katolickiej pozyskują środki finansowe, które pozwalają udzielić pomocy dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia, m.in.: sfinansować obiady w szkole, przygotować paczki świąteczne oraz wspomóc finansowo wyjazd dzieci na ferie, kolonie lub kilkudniowe wycieczki szkolne.
W okresie przedświątecznym angażujemy się w sprzedaż świec Caritas na stół wigilijny i wielkanocny. W okresie Bożego Narodzenia organizujemy Charytatywny Bal -,, Choinka” dla dzieci z rodzin borykających się z różnymi problemami. Spotkanie z Mikołajem, Jasełka, pyszne ciasta własnego wypieku, zabawa i wspólny poczęstunek podczas tego balu to już tradycja, która głęboko zapadła w sercach dzieci i ich rodziców.
Członkowie Akcji Katolickiej wraz ze sztandarem uczestniczą również w uroczystościach narodowych, społecznych, m.in. Dzień Niepodległości, Rocznica Bitwy nad Wkrą.
Naszą wspólną pracą i modlitwą pragniemy służyć Panu Bogu i ludziom.
Do współpracy serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którym bliska jest bezinteresowna pomoc bliźnim. Spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00. Chętnych serdecznie zapraszamy.

Opiekun duchowy: ks. Proboszcz Tadeusz Pepłoński

Prezes Parafialnego Koła Akcji Katolickiej
Halina Kamińska